Whisper Media

Sản phẩm có thể “chết” vì cạnh tranh hoặc lỗi mốt, còn câu chuyện thương hiệu thì tồn tại mãi với thời gian.

Kể chuyện không chỉ là cách để kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai mà còn là
cách thức lan truyền thông điệp, cảm xúc giữa con người với con người.

Whisper Media

Media

Tư vấn và triển khai PR thương hiệu
Quan hệ báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông

Digital Marketing

Giải pháp Digital Marketing
Social Media
Digital Media Advertising
Kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing

Graphic Design

Bộ nhận diện thương hiệu
Brochures
Ấn phẩm POSM
Tạp chí
Photography
In Ấn & Quà tặng

Video Product

TVC
Phim giới thiệu doanh nghiệp

Our Recent Projects

Xem thêm

Sẵn sàng kể câu chuyện của bạn?

Address

Biệt Thự số 6, 96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Call us directly

096 328 0069

Contact our founder

bich@whispermedia.vn